İklim Değişikliği ve İnsektisit Direnç Artışı

Sivrisinek kaynaklı hastalıklar her yıl milyonlarca ölüme neden oluyor. Sıtma vakaları geçen yılda dünya çapında 228 milyona ulaştı ve dang enfeksiyonu yılda yaklaşık 390 milyon kişiyi etkisi altına aldı. Çevredeki antropojenik değişiklikler, türlerin genel biyoçeşitliliğini derinden etkiliyor, tür kaybına ve ardından kentsel ortamlarda gelişebilen birkaç türün artışına neden oluyor.

İnsektisit kullanımındaki artış, kaçınılmaz olarak aktif bileşenlere aşırı maruz kalmaya ve ardından insektisit direnç seviyelerinde artışa yol açıyor. Hedeflenen vektörlerde insektisit direncinin hızlı gelişimi, hedef olmayan türler üzerinde etkili sivrisinek kontrolü için büyük bir engel teşkil ediyor. Halk sağlığı perspektifinden bakıldığında, insektisitlere aşırı maruz kalma ve küresel ısınmanın sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılması üzerindeki ortak etkisini değerlendiren araştırmaların acilen ele alınması gerekiyor.

Birincisi, insektisit aşırı maruziyeti ve küresel ısınma, sivrisinek vektörleri tarafından yeni alanların istilası tehdidini; ardından hastalık bulaşması nedeniyle sağlık koşullarının bozulmasını artırabilir. İklim değişikliğinin neden olduğu küresel ortalama sıcaklıktaki artış, istilacı sivrisinek vektör türlerinin menzillerini yeni alanlara genişletmesini mümkün kılacak ve milyonlarca insanı tehlikeye atacaktır.

İkincisi, daha sıcak bir iklim, yılın daha soğuk aylarında sivrisinek çoğalması için daha elverişli koşullar sağlayacaktır. Eğer ele alınmazsa, iklim değişikliğinin etkisi ile birlikte sivrisinek vektörleri üzerindeki insektisit direncindeki endişe verici artış, potansiyel olarak son derece tehlikeli sonuçlara yol açacaktır.

Copyright © Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.